Verslag bijeenkomsten

Presentatie Ledenavond 27 september 2021

 

Na 1,5 jaar was er eindelijk weer een ledenavond. Hierbij is stil gestaan bij het 10-jarig bestaan van het platform. Daarnaast is er er een presentatie gehouden over de impact van de Regionale Energie Strategie (RES) voor VvE besturen en eigenaren van een appartement door Arie van der Linden (bestuurslid duurzaamheid van het platform).

Door Willy Heussen en Hugo van der Meijden van HVC is de presentatie "Van gas los voor VvE's" gegeven over de warmtetransitie en het belang hiervan voor VvE's

(klik op afbeelding om desbetreffende presentatie te downloaden)

 

 

 

Verslag Ledenavond 21 Februari 2022

 

Na lange tijd weer eens een ledenavond en we waren blij met de hoge opkomst van 40 leden.  Er is een update gegeven over het project "Zon op andermans dak in Sliedrecht" door Arie van der Linden. Michiel Heemskerk van het preventieteam "Veilig Leven"  van de veiligheidsregio ZHZ heeft een presentatie gehouden over brandveiligheid en veilig leven in VvE-Gebouwen.

 

 

 

VErslag ledenAvond 26 september 2022

 

Op deze ledenavond heeft Dhr. Konrad van Wijngaarden van Delta Netwerk een presentatie gegeven over de aanleg van het gratis glasvezel net in Sliedrecht. Hierbij is ook stil gestaan bij de zaken die hierbij van belang zijn voor VvE bestuurdes.

Het 2e onderwerp was het laden van het elektrische auto's binnen een VvE. Dhr. Ronald Steinmetz van VvE Laadloket heeft een presentatie gegeven over de belangrijkste knelpunten en oplossingen.

(klik op afbeelding om desbetreffende presentatie te downloaden)

 

 

 

VErslag ledenAvond 28 November 2022

 

Deze ledenavond is er een update gegeven over het project "Zon op andermans dak" in de gemeente Sliedrecht.

Verder is de Wet -en regelgeving m.b.t. vervanging van de rookgasafvoer (RGA), de gevaren van koolmonoxide en de nieuwe gasketelwet toegelicht door Jasper Luijten van Ubbink en Johan Hakkers van de Werkendamse Verwarmings Centrale. Over de gevaren van kookmonoxide is een film getoond van de onderzoeksraad voor de veiligheid. Klik hier om de betreffende film te zien. 

Laatste onderwerp op bij deze bijeenkomst was het beleggen voor VvE's en de impact van inflatie op de MJOP door Leendert-Jan Visser en Chris van der Woel van Comfort Vermogensbeheer

(klik op afbeelding om desbetreffende presentaties en films te zien)

 

 

 

VErslag ledenAvond 27 maart 2023

 

 

Mededelingen bestuur

Henk Dijkstra opent de Ledenavond en heet alle aanwezigen welkom.

 

Henk deelt mede dat hij eind van het jaar, na 12,5 jaar, aftreedt als voorzitter. De functie van voorzitter is hierbij vacant en hij roept de leden op toe te treden tot het bestuur. Henk blijft wel aan als bestuurslid.

 

Eind 2023 vieren we ons 12,5-jarig bestaan met een feestelijke avond waarbij ook de partners van de bestuursleden zijn uitgenodigd. Daaraan voorafgaande, kunnen we, als daar behoefte aan is, het kort hebben over het sociaal contact binnen de VvE-en.

Verder vraagt hij aan de leden om het bestuur te informeren welke onderwerpen men graag besproken wil hebben.

 

Jaarcijfers 2022

Vervolgens presenteert Jos Plazier de jaarcijfers van 2022 en de begroting van 2023. De contributie blijft voor het 3e jaar ongewijzigd. De jaarcijfers zijn gecontroleerd door de leden van de kascommissie, t.w. Ad van Willigen en Jan van der Linden en zijn in orde bevonden.

Alle aanwezige leden gaan akkoord met de cijfers en verlenen het bestuur décharge voor het gevoerde beleid.

 

 “Zon op andermans dak” :

 

Er schijnt licht aan het einde van de tunnel, de zon komt achter de wolken vandaan!

De Gemeente Sliedrecht heeft een voorstel gedaan om het dak van Sporthal De Stoep ter beschikking te stellen om circa 200 zonnepanelen op te leggen ten behoeve van het eerste “Zon op Sliedrecht” project. Het blijkt dat De Stoep langer beschikbaar zal zijn dan eerder gedacht, al is zal dat waarschijnlijk geen 15 jaar zijn. Het idee is om eerst een nieuwe sporthal te bouwen waar de panelen naar toe verhuisd zouden kunnen worden voordat De Stoep afgebroken wordt.

Er zijn nog hobbels te nemen, maar dit is een positieve ontwikkeling, zeker omdat de Gemeente tegelijkertijd ook panelen wil laten plaatsen om de energiekosten van de Stoep te verlagen.

Wordt vervolgd….

 

"Aansprakelijkheid van het bestuur van de VVE en de VVE zelf"

De heer Schuurs van VVE Advies heeft een presentatie gehouden over bestuurdersaansprakelijkheid binnen de VVE. Klik hier om presentatie in te zien.

 

Na afloop werd er nog onder het genot van een drankje gezellig nagepraat.

 

Nico Gernette van VVE de Ambachtsheer stuurde een mail: Na de informatie avond over de juridische aspecten van de VVE heeft hij onderzoek gedaan naar een ongevallenverzekering voor klussen door vrijwilligers. Hij heeft een verzekering af kunnen sluiten voor € 40,-- per jaar voor 16 woningen bij Centraal Beheer. Zijn advies is dat andere besturen dit ook onderzoeken.

 

VErslag jubileumavond 27 November 2023

 

Het 12,5-jarig bestaan van het Platform werd gevierd in het sfeervolle Partycentrum
de Lockhorst te Sliedrecht. Hiervoor hadden zich ca. 60 leden aangemeld incl. de
partners van de bestuurders die hiervoor uitgenodigd waren.

Voor een gedeeltelijke invulling van deze avond was Hanny Schlieker, oud
wethouder en thans gemeenteraadslid van Sliedrecht en Kees Oomen, directeur van
VvE Belang uitgenodigd.

Hanny benadrukte dat het belangrijke is om goede sociale contacten te onderhouden
met de leden en huurders van je VvE. Ze vond het belangrijk dat ook de partners
van de bestuursleden aanwezig waren. Meestal zorgen die voor een bezoek met
bloemetje of fruitmandje voor de bewoners bij thuiskomst na een ziekenhuisopname.
Dit zijn belangrijke contacten voor het wel en wee van je medebewoners.
Ze noemde tevens als voorbeeld het mogelijk maken door de leden van de plaatsing
van een boekenkast die op een centraal punt in het appartementsgebouw voor
iedereen toegankelijk is. Hierop reageerde een van de aanwezigen dat er
voorschriften van de brandweer zijn die dat soms verbieden. Deze dame vond het
wel belangrijk en heeft toen in haar woning in de hal de boekenkast geplaatst.
We hadden Hanny gevraagd of ze nog een anekdote wist.

 

Ze herinnerde zich nog een aanvraag van een lokale kleine vereniging die om een
financiële bijdrage van de gemeente vroeg. De club inde wel contributie maar kon
wel wat extra armslag gebruiken. “Waar is dat dan voor bedoeld”, vroeg ze.
“Nou eind van het seizoen gaan we met de leden uit eten”, was het antwoord.
Kortom we kennen Hanny als iemand met een groot sociaal hart, maar dit was niet
te rijmen met de doelstelling van haar taken.

Kees Oomen hield een interactieve presentatie waar bij de meningen van de
aanwezigen werd gevraagd m.b.t. de ervaring als bestuurslid en de omgang met de
leden, hetgeen leerzaam was.
Zo memoreerde hij dat er VvE-en waren waar de leden soms agressief reageerden
op een besluit. Er is een geval bekend waar de voorzitter aangevallen werd door een
lid en behoorlijk gewond raakte.
In Duitsland liep het geschil wel erg hoog op en is zelfs een bestuurslid om het leven
gebracht door een agressieve bewoner van een appartement !

 

Kees Oomen melde ook dat aan de hand van de vele vragen die VvE Belang krijgt
dat het steeds moeilijker wordt om nieuwe bestuursleden te vinden die de VvE willen
leiden. Dit is begrijpelijk want de taken worden steeds ingewikkelder i.v.m. de roep
om verduurzaming en de aanpassingen van de regelgeving waar je als bestuurder
mee te maken heeft. VvE Belang levert daartoe externe professionele ondersteuning
aan VvE-en die geen bestuur meer hebben. In dat geval is er wel een
contactpersoon in het pand nodig die inzetbaar is voor begeleiding van bedrijven die
werkzaamheden verrichten.
Hij gaf ook aan dat er tegenwoordig Private Equity bedrijven op de markt actief zijn
die er werk van maken om VvE-beheerders op te kopen. U begrijpt dan wel dat uw
belang en vragen ondersneeuwen in het grote geheel en dit geen gunstige
ontwikkeling is.
Klik op de afbeelding om de presentatie van de heer Oomen in te zien.

Na de presentaties was er nog een gezellig samenzijn in de foyer van de Lockhorst
en onder het genot van drankjes en snacks was er voldoende gelegenheid om met
elkaar kennis te maken en na te praten.