Digitaal slot voor woongebouwen

 

In Sliedrecht wordt sinds enige tijd door de zorgverleners Rivas Zorggroep, St. Waardeburgh en Lelie Zorggroep gebruik gemaakt van één type centrale toegang tot woongebouwen. Deze zogenaamde Smart Switch werkt via een App op de werktelefoons van de medewerkers van deze zorgorganisaties. Deze App bedient de centrale toegangsdeur. Het voordeel hiervan is voor de zorgverleners dat ze veilig en
snel toegang tot het gebouw hebben, met als bijkomend voordeel voor u dat aan de buitenzijde van de woongebouwen geen sleutelkluizen nodig zijn.

 

De meeste gebouwen van VvE’s en stichting Tablis Wonen in Sliedrecht zijn inmiddels voorzien van deze Smart Switch. Het streven is dat vanaf 1 mei 2021 de zorgmedewerkers geen gebruik meer maken van de sleutelbossen voor de mechanische sleutelkluis. Dit geldt ook voor uw woongebouw! Voor ons is het gebruik van dit systeem veilig, kostenbesparend en een efficiënte manier van werken.

 

De toegang tot de voordeur van de cliënt is voor de verantwoording van de zorgverlener en wordt door genoemde partijen in overleg met hun cliënten zelf uitgevoerd. 

 

Deze App kan ook toegepast worden door uw bewoners en derden om met behulp van een smartphone de centrale deur van uw gebouw te openen. De gebruikelijke sleutel blijft te allen tijde toepasbaar. Alleen smartphones werkend op Android of iOS en met bluetooth zijn geschikt voor het bedienen van de Smart Switch.


Wij nodigen u bij deze uit om deel te nemen in dit unieke samenwerkingsproject. Ons advies is niet te wachten tot u een zorgvraag heeft, maar installeer nog dit jaar de Smart Switch ten behoeve van de centrale toegang van uw gebouw en de veiligheid van de zorgverleners.


De Gemeente Sliedrecht ondersteunt dit systeem en beveelt het van harte bij u aan.
 

Mocht u aanvullende vragen hebben of de Smart Switch in werking willen zien, dan kuntu per email contact opnemen met vve-platform-alblasserwaard@outlook.com Het Platform verzorgt en beheert namens de VvE’s de aansluiting.